Sekretesspolicy

Rabarbercard.se ser allvarligt på sekretessen för de som besöker vår webbplats. Vi har etablerat denna sekretesspolicy för att kommunicera vilken information vi samlar in och hur denna information används och skyddas.

Genom att besöka denna webbplats (www.rabarbercard.se), bekräftar du villkoren som anges här. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy på eget gottfinnande och utan förvarning. 


Vilken information samlar vi in och varför?

När en användare besöker vår hemsida samlar vi in information om besöket som inte identifierar användaren personligen. Vi spårar information såsom domänen från vilken användaren besöker och användarens webbläsare. Vi samlar också specifik information om användarens session på vår hemsida. Detta inkluderar t.ex. datum och tid för besöket och de besökta sidor.

Ibland ber vi en användare att frivilligt erbjuda personligt identifierbar information (PII). Denna information i allmänhet, men är inte begränsat till, namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Vi begär denna information när användaren begär något av följande:

- Att anmäla sig till ett on-line seminarium eller demonstration

- Att få specifik information från oss som ett whitepaper eller kodexempel

- Att anmäla sig till en e-postlista

- För att kommunicera med oss

- Eller någon annan sådan verksamhet där vi anser det vara nödvändigt

Rabarbercard.se samlar inte in någon personligt identifierbar ekonomisk eller hälsorelaterad information. Vi samlar inte avsiktligt in information från barn under 13 års ålder.


Hur används informationen?

Icke-personligt identifierbar information (icke-PII) samlas in för att göra det möjligt för oss att analysera hur vår hemsida används och för att förbättra innehållet och serva webbplats ger.

Personligt identifierbar information samlas in för analys för att förbättra innehållet på webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller användaren.

Rabarbercard.se äger den insamlade informationen och kommer inte att sälja, byta eller hyra ut information till andra. Vi kan använda informationen för att fortsätta kontakt med användaren. Detta kan inkludera kontakt såsom uppföljningssamtal, e-postkorrespondens , eller postkorrespondens att följa upp kontakten eller tillhandahålla marknadsinformation om kampanjer, nya tjänster, eller viktiga webbplats förändringar. Rabarbercard.se kan dela informationen med sina affärspartners för specifika syftet med en befordran eller tjänsteutbud.


Används "Cookies" på websidan?

"Cookies" är små bitar av information som är placerade på en webbsida användarens hårddisk. Vi kan använda cookies för att ge dig bättre service. Cookies är bitar av information som en webbplats överför till din dators hårddisk för registreringssyfte. Cookies kan göra webben mer användbar genom att lagra information om dina preferenser för en viss webbplats. Användningen av cookies är branschstandard och många stora webbplatser använder dem för att ge användbara funktioner för sina kunder. Cookies kan i och för sig inte personligen identifiera användare, även om de identifierar en användares dator. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du vill kan du ställa in din webbläsare att neka cookies. Däremot kan du inte att kunna dra full nytta av funktionaliteten av Rabarbercard.se webbplats om du gör det. 


Hur skyddas personuppgifter?

Rabarbercard.se använder branschstandardmetoder och mekanismer som brandväggar, intrångsövervakning och lösenord för att skydda elektronisk information. Flera fysiska säkerhetsmetoder som låsanordningar och 24 timmars premiss övervakning används också. Slutligen är tillgång till PII begränsad till ett litet antal anställda och som behöver få kännedom därom.


Länkar till andra websidor

Rabarbercard.se webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet. Rabarbercard.se varken kontroller eller godkända externa webbplatser och är inte ansvarig för innehållet på sådana webbplatser. Denna policy omfattar inte sekretesspolicy och metoder för datainsamling av icke - Rabarbercard.se webbplatser. 


Hur avabonnerar jag korrespondens

Baserat på den information en användare har lämnat, kan Rabarbercard.se skicka e-postkorrespondens till användaren. Varje korrespondens kommer att innehålla ett enkelt sätt att avsäga sig ytterligare korrespondens.